Styrelse

Ordförande
Ledamöter

Göran K. Hansson
Ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare
Kungl. Musikaliska Akademien

Susanna Slöör
Ständig sekreterare
Kungl. Akademien för de fria konsterna

Justine Zemgals

The Rolf Schock Foundation - C/O Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005 - SE-104 05 Stockholm - +46 (0) 8 673 95 00 - Fax +46 (0) 8 15 56 70