Rolf Schockprisen

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Årets prisutdelning kommer att ske på Kungl. Vetenskapsakademien under en ceremoni den 14 november 2017. Mer information kommer att finnas på www.kva.se/kalendariumlänk till annan webbplats.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Beslutet om prisen fattades den 11 januari (Logik och filosofi, Matematik) och 6 februari (De musikaliska konsterna).

Mer information om priset finns på http://kva.se/Priser/Rolf-Schock-prisen/.

Rolf Schock

Rolf Schock

The Rolf Schock Foundation - C/O Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005 - SE-104 05 Stockholm - +46 (0) 8 673 95 00 - Fax +46 (0) 8 15 56 70